PROFILE

Họa  sĩ  Đặng  Quang  Tiến  sinh  năm  1992  tại  Bến  Tre
Anh  tốt  nghiệp  Trường  Đại  học  Mĩ  Thuật  TP.HCM  năm  2018
Một  tài  năng  trẻ  đang  rất  hứa  hẹn  cho  nền  Mĩ  thuật  tại  Sài  Gòn.  Anh  ấy  sáng  tác  rất  nhiều  từ  khi  còn  là  một  sinh  viên  như  để  thỏa  niềm  đam  mê  hội  họa  từ  thuở  nhỏ  trong  một  gia  đình  chỉ  có  mình  anh  nỗ  lực  và  đấu  tranh  quyết  tâm  theo  đuổi  con  đường  nghệ  thuật.
Anh  đã  tham  gia  một  số  triển  lãm  trẻ  nổi  bật,  và  từng  nhận  giải  thưởng  Đầu  Tư  do  Hội  Mĩ  thuật  TP.HCM  trao  tặng.

PRODUCTS